O firmie

Kontakt z klientem
Nasze działanie jest uzależnione od potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Przyczynkiem do sukcesu naszych klientów jest nasza pasja dla naszych produktów, połączona z miłością do detalu.

Innowacje
Staramy się we wszystkich dziedzinach wychodzić na przeciw ciągłym zmianom i postępowi rynku muzycznego, proponując coraz to nowe innowacje i przemyślane produkty. Poprzez ciągłe ulepszenia naszych wyrobów i wyspecjalizowaną obsługę, zwiększamy korzyści klienta i umacniamy dodatkowo naszą pozycję na rynku w stosunku do konkurencji.

Ludzie
Nasi współpracownicy są dla nas najważniejsi. Wyrozumiałość i szacunek w stosunku do siebie są gwrantem przyjemnego środowiska pracy wewnątrz międzynarodowego zespołu. Cenimy wszelkie kulturowe i typowe dla danego kraju doświadzenia, które wnosi każdy z naszych pracowników.

Management
Nasz zespół managerów myśli progresywnie i działa w zgodzie z solidną podstawą, jaką jest tradycja. Duch zespołowy i rozwój każdego pracownika firmy GEWA mają u nas najwyższy priorytet. Decyzje na płaszczyźnie przedsiębiorstwa są planowane przyszłościowo, następnie dokładnie wprowadzane w życie.

Odpowiedzialność
Nasze przedsiębiorstwo, jednostki zależne oraz inne firmy, których jesteśmy udziałowcami są całkowicie oddane idei ochrony środowiska. Odpowiedzialne obchodzenie się wszelkimi zasobami towarzyszy wszystkim naszym przedsięwzięciom. Pod tym kątem jesteśmy zedcydowanym przeciwnikiem używania szkodliwych dla środowiska lub zdrowia materiałów.

Dalekosiężne perspektywy
Po osiemdziesięciu latach obecności na rynku GEWA pozostaje wierna swojej tradycji. Nasza ścisła międzynarodowa współpraca, koalicje i partnerstwa mają służyć w pierwszej linii jak najlepszemu wspieraniu naszych klientów i mają zapewnić ciągły sukces naszego przedsiębiorstwa.