Organizacja

 

 

Prezes spółki: Hans-Peter Messner

Członek zarządu / Dział Zakupów / Dział Rozwoju Produktu: Winfried Holl